PSC zLIS - Phần mềm quản lý Thư viện

PSC zLIS 6
PSC zLIS 6 là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc tin học hóa các hoạt động của thư viện và xây dựng thư viện điện tử, quản lý tư liệu số hóa và kết nối liên thư viện quốc tế.
Các tính năng của phần mềm thư viện PSC zLis 6:
1. Bổ sung:
- Quản lý đơn hàng 
- Cấp phát mã vạch
- Thanh lý, kiểm kê 
2. Hồ sơ độc giả:
- Quản lý hồ sơ độc giả
- In thẻ độc giả
- Gia hạn hồ sơ độc giả
3. Quản lý mượn trả (lưu thông tài liệu)
- Chức năng mượn trả 
- Gia hạn tài liệu
4. Biên mục
Chức năng cập nhật và xử lý biên mục theo nhiều tiêu chuẩn biên mục khác nhau.
      - Người dùng có thể nhập bất kỳ trường và trường con nào của MARC21
     - Hỗ trợ cú pháp MARC21 cho người dùng khi nhập liệu, đặc biệt là Đầu biểu (LDR) và Trường kiểm soát 008 cho tất cả các loại tư liệu, các chỉ thị 1 và chỉ thị 2 cho từng trường
     - Chức năng Z39.50 client tích hợp trong màn hình xử lý biên mục cho phép lấy biểu ghi trực tiếp từ Z39.50 server của Sở Giáo dục và đào tạo hoặc tất cả các thư viện khác trên thế giới hỗ trợ nghi thức chuẩn Z39.50
     - Chức năng hỗ trợ tạo mã tư liệu tự động từ nhan đề sách theo quy định của Thư viện quốc gia và tích hợp tự động với chương trình OCLC Cutter Program theo sự lựa chọn của người dùng
     - Import/Export hàng loạt biểu ghi MARC21 và MARC21XML mà không làm mất bất kỳ một thông tin nào trong biểu ghi
     - Tự tạo và quản lý mẫu biểu ghi
     - Quản lý và hiển thị biểu ghi theo bất kỳ định dạng XSL nào của người dùng
     - Nhập đa ngôn ngữ trong một biểu ghi theo chuẩn Unicode
    - Hỗ trợ việc duyệt mẫu tin theo thời gian nhập liệu với tốc độ hầu như không phụ thuộc vào số mẫu tin giúp cho việc  hiệu chỉnh trở nên dễ dàng
* In nhãn gáy
     - Tích hợp chương trình xử lý hàng đợi in nhãn dán gáy có mã vạch
     - Chương trình cho phép đưa các đầu sách vào hàng đợi, xóa khỏi hàng đợi
     - Có 3 chế độ in nhãn gáy: các nhãn riêng biệt, nhãn cùng tựa và in  liên nhãn
* Thiết kế biểu mẫu thống kê tự động.
* Tự quản lý từ điển đặc thù cho thư viện:
      - Người dùng tự tạo từ điển có kiểm soát cho bất kỳ trường con nào của MARC21
     - Hỗ trợ tự động tự điển không kiểm soát từ dữ liệu đã nhập của người dùng cho bất kỳ trường con nào của MARC21 để bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu
* Quản lý số đăng ký cá biệt:
     - Nhập mới, cập nhật và xóa các đăng ký cá biệt có hỗ trợ quản lý hóa đơn, giá tiền 
* Nhập/ xuất biên mục liên thư viện
     - Xuất dữ liệu: tìm kiếm,  đánh dấu tựa và xuất hàng loạt dữ liệu biên mục dưới dạng MARC21, MARC21XML, DUBLIN CORE (và các định dạng khác) dưới dạng file hoặc xuất thẳng vào cơ sở dữ liệu khác.
     - Nhập dữ liệu từ file: nhập từ dữ liệu biên mục có từ các thư viện khác dưới dạng file (offline) hoặc trực tiếp (online).
* Tìm kiếm tài liệu:
     - Tích hợp module tìm kiếm phức hợp các tựa đã nhập
5. Phân hệ quản lý và phân quyền người dùng
* Quản lý người dùng 
     - Thêm mới, cập nhật, xóa hoặc vô hiệu hóa người dùng.
* Phân quyền 
     - Phân quyền theo nghiệp vụ, theo máy trạm và địa điểm sử dụng.


PSC zLIS 7

Hệ thống thông tin thư viện và thư viện điện tử PSC zLIS 7 được phát triển và nâng cấp từ phiên bản PSC zLIS 6. Phiên bản PSCzLIS7 là công cụ quản lý quy trình nghiệp vụ của một thư viện tích hợp hiện đại một cách toàn diện.
Bên cạnh các tính năng như của PSC zLIS 6, phần mềm quản trị thư viện PSC zLIS 7 còn được nâng cấp thêm một số tính năng mới:

 1. Phân hệ bổ sung
- Lấy danh sách ảnh bìa từ ISBN và tải lên máy chủ 
- Tra trùng luận văn liên thư viện
- Xem mục lục tài liệu từ PDF
- Truy vấn dữ liệu và tạo biểu đồ 
2. Phân hệ quản lý tài liệu số
- Gói sách số
- Quản lý tài liệu số theo nhiều phiên bản khác nhau phục vụ đọc sách trên nhiều thiết bị di động
- Cắt file tài liệu số
- Phân quyền tải sách theo kho và bộ sưu tập
3. Phân hệ quản lý độc giả
- Xét tốt nghiệp
- Kết nối và cập nhật thông tin, trạng thái độc giả từ UIS
- Nhập mới và kích hoạt thẻ độc giả trước khi sử dụng
- Đăng ký tài khoản trên trang web thư viện
4. Phân hệ mượn trả
- Quản lý chìa khóa tủ
5. Phân hệ OPAC
- Hiển thị danh sách tài liệu theo yêu cầu của TV 
- Tra cứu nhanh tài liệu trên trang chủ
6. Phân hệ Quản trị
- Phân quyền sử dụng kho chi tiết hơn cho từng người dùng theo từng nhóm chức năng.
7. Ứng dụng di động cho thư viện
- Tra cứu tài liệu, lưu lại để tra cứu tại TV
- Xem thông tin mượn trả
- Mượn trả tài liệu số
- Gia hạn tài liệu
- Lưu QR code tài liệu


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận: